Junta Associació

En l’Assemblea General 2020 i amb motiu de la renovació de càrrecs,  es proposa una responsabilitat rotativa amb 4 persones, de manera que durant  els propers 4 anys (2020, 2021, 2022, 2023) cada any serà president o presidenta una d’aquestes 4 persones:  Consolación Garcia, Jose Luis Garcia, José Pérez, Pere Amenós.

Llavors l’any 2020 la junta directiva de l’Associació Tarragona Bonsai queda definida de la següent manera:

Presidenta: Consolación García

Vicepresident: Francesc Giner

Secretari: José Luis García

Tresorer: Pere Amenós

Vocals: Josefina Espallargas, Ramón Marcó, Josep Maria Casabona, José Pérez.

Per accedir a la vídeo conferència, feu clic a la imatge del logo.