Política de privadesa

Protecció de dades de caràcter personal

L’informem que les seves dades seran tractades per l’ASSOCIACIO TARRAGONA BONSAI, que garanteix les mesures de seguretat i confidencialitat requerides per la normativa de protecció de dades aplicable.

Les dades del responsable del tractament són:

ASSOCIACIÓ TARRAGONA BONSAI
Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau
Camí Pont del Diable, s/n,
43007 Tarragona
CIF: G43329093
E-mail: infoweb@tarragonabonsai.cat

La nostra adreça web és: https://tarragonabonsai.cat.

La finalitat del tractament és la gestió de simpatitzants de l’ASSOCIACIÓ TARRAGONA BONSAI per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’ASSOCIACÓ que siguin del vostre interès.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són les que la persona ens facilita a través del formulari de “Contacta”, dels comentaris fets pels usuaris del Blog i pel formulari de subscripció al Blog.

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones de l’ASSOCIACIO TARRAGONA BONSAI que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Les dades no seran cedides a tercers ni tampoc es faran transferències internacionals de les dades.

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’ASSOCIACIÓ TARRAGONA BONSAI i que a través del seu consentiment desitgi ser simpatitzant i seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’ASSOCIACIÓ.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.