Reg

A) PER QUÈ CAL REGAR?

La simple raó per la qual cal regar els bonsais, és perquè les plantes sense aigua es moren.

Les plantes que viuen al camp arriben amb les arrels fins a l’aigua emmagatzemada en la profunditat del sòl. Les plantes que viuen en un test no troben més aigua que la que hi ha al test, per això, totes les plantes que viuen en test i per descomptat els bonsais, precisen d’un reg més o menys freqüent.

B) ¿CADA QUAN CAL REGAR?

L’única regla que hi ha per regar és la següent:

Cal regar només quan li fa falta aigua al bonsai. Si reguem contínuament un Bonsai, arriba a ofegar-se. És com si ens fessin beure sense set. Quan la superfície de la terra del test comença a assecar-se, és quan cal tornar a regar. Veurem que la terra agafa una tonalitat més pàl·lida, però el bonsai encara no presenta cap signe de marcir. També, tocant amb els dits la superfície, la trobarem seca. Aquest és el moment ideal per tornar a regar un bonsai. Com la planta s’asseca més a l’estiu que a l’hivern, més si està al sol que a l’ombra, s’asseca més si li dóna el vent, etc., no podem saber amb exactitud cada quan el bonsai necessitarà aigua, perquè no sabem de endavant, l’ambient en què el seu propietari va col·locar el bonsai.
No podem per tant, recomanar mai “regueu-lo cada dia” o “regueu-lo un cop a la setmana”. El consell adequat és: “Aprendre a regar només cada cop que l’arbre ho necessiti”, que és quan la terra del test comença lleugerament a assecar-se per sobre.

Un bon indicador sobre si hi ha necessitat de reg, és tocar la superfície de la terra.

C) COM CAL REGAR?

Quan veiem que la planta necessita aigua cal regar a fons, el que vol dir “regar fins que tota la terra estigui completament amarada”. Per aconseguir això, cal una regadora amb una rosa de forats molt fins, perquè l’aigua surti amb suavitat.

Els bonsais es reguen per sobre una primera vegada, perquè la humitat obri els porus de la terra. Al cap d’uns minuts es tornen a regar a fons, fins que l’aigua surti pels forats de drenatge.

D) AMB QUINA AIGUA CAL REGAR?

La millor aigua de reg és la de la pluja o la de font, és a dir la que porti poca calç dissolta i poques sals. L’aigua corrent de les ciutats sol portar clor per desinfectar-la, el qual és perjudicial per als arbres. El clor s’evapora si es deixa reposar l’aigua en un recipient obert. En canvi la calç es queda en l’aigua i no s’elimina. Si l’aigua no és molt calcària, pot utilitzar-se el aigua de la xarxa reposada amb tota confiança. Si reguem amb una aigua amb calç, caldrà trasplantar més sovint els bonsais. I haurem de procurar no mullar molt les fulles amb el reg, ja que s’embruten amb la calç.

E) QUÈ ÉS LA PULVERITZACIÓ?

Polvoritzar és ruixar les fulles dels bonsai amb aigua dispersada a pressió en forma d’una pluja fina.

F) ¿CAL POLVORITZAR?

Els arbres que viuen al camp reben sovint la rosada del matí, el que és una font de vitalitat important per a les plantes, que absorbeixen aquesta aigua a través de les fulles. A les valls agrestes de les muntanyes, les quantitats d’aigua recollides per la rosada arriben a superar les d’aigua rebuda per la pluja, el que ens dóna idea de la importància que per a aquestes plantes té la rosada. Els bonsais que viuen a les ciutats o ja no diguem els que passen llargues temporades a l’interior de les cases, no reben gairebé mai aquest rosada benefactor.

Els bonsais que viuen a les cases, no reben tampoc l’aigua de pluja i les fulles es van omplint de pols. És important doncs, per netejar els fulls de pols i per vitalitzar els arbres que viuen en ambients secs, ruixar de tant en tant les fulles.

G) QUAN CAL POLVORITZAR?

Si el que volem és només netejar les fulles, amb un cop a la setmana que es polvoritzi generalment és suficient. Si el que pretenem és animar un bonsai fatigat, cal polvoritzar les fulles cada dia.

La millor hora per a la polvorització és a la caiguda del sol. Cal evitar ruixar els bonsais a ple sol, al migdia, pels efectes nocius que es poden produir.

H) COM CAL POLVORITZAR?

Cal ruixar les plantes amb un polvoritzador o amb una mànega que tingui una rosa que permeti llançar l’aigua com una pluja molt fina. Cal ruixar de dalt a baix i de baix a dalt, perquè arribi l’aigua a tots els fulls de l’arbre.

I) AMB QUINA AIGUA CAL POLVORITZAR?

L’aigua de pluja i la de rosada són aigües netes, que no porten calç dissolta ni tampoc altres sals. Com més pura sigui l’aigua amb la qual ruixem, millor serà. La millor aigua per ruixar serà doncs la de pluja o la de deu que porti poques sals dissoltes. Si ruixem amb aigua que porta molta calç, en comptes de revitalitzar les plantes, el que farem serà tapar amb calç els porus i quedaran taques blanques sobre de les fulles. Les plantes que tenen fulles dures i brillants seran les que es tacaran més (Ficus, Oliveres, Tarongers). Per a aquest tipus de bonsais si no es disposa d’una aigua millor, serà convenient remullar només un cop a la setmana les fulles per treure’ls la pols.

Article extret de Mistral Bonsai.