Trasplantament i substrats

Aquest es un resum de les diferents fases bàsiques que farem al trasplantar un Bonsai.  
 
Primer Pas; Preparació de la torreta
 
Materials utilitzats: Torreta, reixeta, fil ferro d’alumini, tisores i un tallador de filferro.
 
 
 
Posem les reixetes i tallem dos filferros per fixar-les.
 
 
 
Fixem la reixeta i així evitarem que surti la terra.
 
 
 
Detall de la fixació de la reixeta .
 
 
Posem filferro llarg (dos) per fixar l’arbre a la torreta.
 
 
 
Els passem pels forats de manera que quedin quatre puntes.
 
 
 
Detall vist des de sota de la torreta.
 
 
Segon pas; Les terres
 
Utilitzarem AKADAMA (arsila granulada d’origen japonès)
 
 
També utilitzarem pedra volcànica (per exemple POMICE)
 
Passarem les terres per  coladors per treure les pedres mes petites de 1,5 mm i més grans de 6 mm 
 
Mesclarem les dues terres.
 
Tercer pas; Preparació de l’arbre.
 
Podarem una mica per equilibrar l’arbre pel trasplantament.
 
 
 
No s’ha de podar profundament si l’arbre no està fort i sa.
 
 
 
Traiem la torreta per tal d’eliminar la terra vella
 
 
 
Fem servir palets de Bambú o fusta per tal de no danyar les arrels
 
 
Podem lleugerament les arrels llargues i deixem les primes o reticulars, també s’eliminen les arrels mortes.
 
 
Aquesta espècie d’arbre permet el rentat d’arrels.
 
 
 
Posem una capa de terra a la torreta, amb una petita nuntanyeta al mig on anirà la base de l’arbre.
 
 
 
Posem l’arbre en posició
 
 
 
Fixem l’arbre amb els filferros sense estrènyer-lo massa però que quedi ben aferrat.
 
 
 
Així.
 
 
 
Ara l’omplim de les terres que tenim preparades.
 
 
 
Ara, amb l’ajuda d’un palet de bambú anirem fent entrar la terra per tot arreu procurant que no quedin espais buits, sobre tot a les arrels.
 
 
 
Ben compactat, be sigui amb una paleta o bé amb els propis dits.
 
 
 
Traiem la terra sobrant 
 
 
 
Tallem els filferros sobrant
 
 
 
I ja està trasplantat
 
 
 
Queda regar-lo amb abundància fins que l’aigua surt més o menys clara pels forats de drenatge
 
 
 
Treball acabat
 
 

TERRA PER AL BONSAI. MESCLES RECOMANADES

L’ocupació de la correcta barreja de terra al seu bonsai és un aspecte molt important. La terra és important perquè aporta els nutrients als seus arbres, però a més, cal que dreni correctament perquè proporcioni suficient ventilació a les arrels i que retingui prou aigua. La majoria de les botigues de bonsai (també les botigues en línia) venen barreges de terra ja preparada però si ho fa vostè mateix estalviarà diners i podrà ajustar les mescles a les diferents espècies dels seus arbres.
 

Components de la barreja de terra per a bonsai

Els components més importants en qualsevol barreja de terra són la Akadama, volcanica i la  Pomice .

 • L’akadama és una argila dura fornada produïda específicament per als bonsai i és assequible a totes les botigues de bonsai (també les botigues en línia). Cal cribar-la per treure-li la pols abans d’usar-la. Recordeu que en aproximadament dos anys l’akadama comença a degradar trencant els seus grànuls per la qual cosa es redueix la ventilació. Això vol dir que cal trasplantar regularment. La akadama és força cara i se substitueix de vegades per argiles cuites similars que són més fàcilment assequibles a qualsevol centre de jardineria.
 • Pedra Volcànica o la Pomice. La Pomice té una gran importància per a crear una terra de bonsai estructurada amb un bon drenatge i ventilació. També s’utilitza directament com la primera capa de terra en els trasplantaments (capa de drenatge) per millorar encara més el drenatge de la terra.
 • Kiryu. És una argila semblant a la akadama i una mica més resistent a l’erosió, utilitzada especialment en coníferes.
 • Kanuma. Argila japonesa d’origen volcànic més àcida que la akadama, utilitzada al Japó, espècies acidòfiles (azalees, arboç, bruc, etc…).

 

 • Akadama

  Akadama

   

  La grava fina

  Pomice                               

Barreges de terra recomanades per a bonsai

Les diferents espècies d’arbres demanen diferents mescles de sòls però es poden descriure les dues barreges més habituals: una per a arbres de fulla caduca i una altra per coníferes. Les dues barreges consisteixen en akadama (per donar-li ventilació, drenatge i una mitjana retenció d’aigua) i pedra volcànica o pomice (amb matriu de SiO2 i òxids de Fe, Mn, Mg, Ca, K i Na i algun altre en molt poca presència i drenatge.)

Tingueu en compte que les dues barreges poden i s’han d’adaptar a les seves circumstàncies climatològiques locals.

Terra per bonsais de fulla caduca ( trasplantament cada 2 – 3 anys )

 • 80% Akadama
 • 20% Pomice + 10% Carbó Actiu

Terra per bonsais de coníferes / pins ( trasplantament cada 4 – 6 anys )

 • 40% Akadama
 • 60% Pomice + 10% Carbó Actiu

Terra per fruiters i de flor ( trasplantament cada 2 – 3 anys )

 • 80% Akadama
 • 20% Pomice + 10% Carbó Actiu

(Olea europaea: 40% Akadama + 60% Pomice + 10% Carbó Actiu).

Terra per fulla perenne ( trasplantament cada 2 -4 anys )

 • 80% Akadama
 • 20% Pomice + 10% Carbó Actiu

(Ficus Retusa:  50% Akadama + 50% Pomice + 10% Carbó Actiu).

 

PH D’ALGUNS TIPUS DE SUBSTRATS

Substrat – pH – Grau

Kanuma – 5-5,5 – Àcida
Sepiolita – 7,5-8 – Alcalí
Kiriuzuma, Kiriu – 7-7,5 – Neutra
Akadama – 6,5-7 – Neutra
Vermiculita – 7,5-8 – Alcalí
Lutita – 5,5-6 – Àcida
Llana de roca – 8-9 – Calcària
Poliestirè expandit – 6-6,5 – Àcida
Sorra d’aquari o riu – 6,5-7 – Es s’acidifica amb el temps
Terra volcànica – 7-7,5 – Neutra
Pomiche (Pomice) – 7 – Neutra
Perlita – 7-7,5 – Neutra
Argiles expandides – 5 a 7 – Baixa retenció d’aigua
Fibra de Coco – 5,5-6.5 – Àcida
Terra de Castanyer – 5,5-6,5 – Àcida
Compost – 7 – Neutre
Torba rossa o negra Standar – 3,5-4 – Àcida
Torba rossa o negra corregida – 7 – Neutre